Hans Mathias Erhardi

Fra AarhusWiki
Hans Mathias Erhardi

Grosserer Hans Mathias Erhardi, født d. 12. oktober 1873 i Kongsgaard på Helgenæs.

Løst borgerskab i 1904. Overtog i 1907 Rud. Wulffs Kulforretning. Mange årigt bestyrelsesmedlem i Foreningen af Arbejdsgiverne i Aarhus og ved Aarhus Havn. Kasserer for Aarhus Kirkefond.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus