Dansk TeleSamvirke (1985-1995)

Fra AarhusWiki

Fagorganisationen Dansk TeleSamvirke blev grundlagt i 1985 under navnet Jydsk TeleSamvirke.

Frem til 1984 havde de tre fagforeninger Funktionærforeningen ved Jydsk Telefon-Aktieselskab, Jydsk Teletekniker Forbund og Foreningen for Centralteknikere ved Jydsk Telefon-Aktieselskab være organiseret under Centralorganisationen for Telefonstanden i Danmark (COTD), der i 1984 skiftede navn til Teleforbundet i Danmark.

COTD opsagde i 1983 forhandlingsreglerne for de tre fagforeninger, hvorefter de tre foreninger brød ud og dannede paraplyorganisationen Jydsk TeleSamvirke.

Teleforbundet i Danmark fusionerede i 1987 med bl.a. Dansk Telefonforening under navnet Dansk Teleforbund, hvilket fællesforbundet Jydsk TeleSamvirke ikke ønskede at tilslutte sig. Året efter, i 1992, forsøgte man at bilægge stridighederne mellem Dansk TeleSamvirke og Dansk Teleforbund ved at oprette paraplyorganisationen CO-TELE. Forsøget bar frugt, og i 1995 fusionerede de to forbund i et nyt fællesforbund Telekommunikationsforbundet, der kom til at fungere som forbund for stort set hele landets post- og telebranche. Telekommunikationsforbundet blev i 2003 en del af Dansk Metal.

Litteratur og kilder