Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbund, Aarhus-afdeling (1893-1976)

Fra AarhusWiki

Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbunds Aarhus-afdeling er en lokalafdeling af landsforbundet.

Landsforbundet blev oprettet i 1895 under navnet "Dansk Karetmagerforbund" - senere ændret til "Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbund". Afdelingen fungerede desuden som fagforening for aarhusianere beskæftiget som karetmagere, karosseribyggere og inden for beslægtede fag.

Organisationen startede formentlig som en aarhusiansk fagforening i 1893, og ved oprettelsen af landsforbundet i 1895 blev fagforeningen udvidet til at også at fungere som lokalafdeling af dette. Lokalafdelingen administrerede desuden lokalafdelingerne af forbundets strejkekasse og Karetmager- og Karosseribyggerfagets Arbejdsløshedskasse. Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbund blev i 1976 indlemmet i Dansk Metalarbejderforbund.

Litteratur og kilder