Axel Appel

Fra AarhusWiki
Axel Appel

Statskonsulent i Husdyrbrug Axel Appel, Ridder af Dannebrog., f. 13. Septbr. 1858 i Tønder. Landbrugsexamen 1884 (1ste Karakter med Udmærkelse). Veterinærexamen 1888 (1ste Karakter). Studierejser i England, Skotland, Frankrig samt Sverige 1888-89. 1890 udnævnt til Statskonsulent. Medlem af statsdyrskuekommissionen, Statens Husdyrbrugsudvalg, De samvirkende danske Landboforeningers Bestyrelse. Formand for Foreningen af jydske Landboforeningers Regnskabsudvalg. Formand for Sønderjydsk Forening for Aarhus og Omegn fra 1910-1919. Medlem af Frue Sogns Menighedsraad. Literær Virksomhed: >>Kvægbrugets Udvikling i Danmark<<, >> Faarealt og Faarehold<<, Stambøger over Tyre af jydsk Race og Korthornsrace samt Væddere af Oxforddowns- og Leicesterrace, endvidere mange Afhandlinger i Tidskrifter.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte VII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus