Alfred Johannes Emil Haxthausen

Fra AarhusWiki
Udskrivningschef og oberst Alfred Johannes Emil Haxthausen

Udskrivningschef og oberst Alfred Johannes Emil Haxthausen, født 11. september 1848 på Holgersdal ved Levring. Søn af kammerherre og herredsfoged Holger Haxthausen.

Student fra Schneekloths Skole 1867, sekondløjtnant 1868, stabschef ved 2. jyske brigade 1887-1892, skoleofficer og lærer ved Officersskolen 1892-1895. Medlem af Viborg byråd 1887-1905. Chef for 4. Udskrivningskreds fra 1906.

Litteratur og kilder