Aarhus Stiftsamts Kontorafdeling

Fra AarhusWiki

Aarhus Stiftsamts Kontorafdeling blev oprettet i henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 15. juni 1926 med den opgave, at behandle sager, der henhører under Aarhus Stiftsamt, eksempelvis sager om familieret, dispensationer fra ægteskabslovgivningen, bevillinger til fritagelse for lysning og til hjemmevielse, fritagelse for at stille forlovere, autorisation af ægteskabsbøger og tilsyn med førelsen af disse.

Kilder

  • Aarhus gennem Tiderne, Bind 4