Aarhus-Posten

Fra AarhusWiki

Avisen Aarhus-Posten oprettedes af redaktør cand.phil. C. Arnfast Nielsen i 1902, der var redaktør til 1910. Han blev efterfulgt af Thorvald Petersen. Redaktørposten blev overtaget i 1918 af Louis C. Andersen, der havde været ansat ved avisen siden dens oprettelse.

Fra 1903-1906 havde avisen søndagstillæggene 'Hver 8. Dag', 'Fluen', 'Hver Søndag'.

Aarhus-Posten startede som et pågående boulevardblad efter københavnsk model, som fandt sit stof i private skandaler og alskens sensationer. Med sin sprælske, respektløse journalistik vakte bladet vild opstand i byen og nåede en vis udbredelse, men økonomisk kom det snart i uføre, siden i en afhængighed, som væsentligt begrænsede dets udfoldelsesmuligheder i en så lille by.[1]

Om avisen skrev Holstein von Rathlou blandt andet: "Den er ubetinget et Aarhus-Blad, hvor Nyhedsstoffet, der serveres med lokkende Overskrifter og Billeder Kl. 12 Middag, er ret overvejende. Alene Bladets Omfang forbyder de store Artikler. Bladets Holdning er borgerlig og national, og det læses meget i Arbejderkredse i Middagspavsen."[2]

Aarhus-Posten lukkede i juni 1937.

Litteratur og kilder

  1. De danske aviser (læst juni 2018)
  2. Viggo J.v. Holstein Rathlou: Aarhus. Historisk-Topografisk Beskrivelse med Biografier. Bind I. 1920