Aage Melsing Rose

Fra AarhusWiki
Aage Melsing Rose

Tandlæge Aage Melsing Rose, født d. 19. juli 1872 i Skanderup ved Kolding.

Bestod eksamen i december 1893. Assistent- og vikartjeneste i ind- og udlandet, derefter startede han sin tandlægevirksomhed i Aarhus d. 20. oktober 1896. Formand for Midtjysk Tandlægeforening 1908-1912 og fra 1919, Repræsentant for samme forening siden 1906. Han var Sekretær og Næstformand i Dansk Tandlægeforening i 1906-09. Medlem ad Dansk Forening for Børnetandplejes Repræsentantskab siden 1910. Voldgiftsdommer i Dansk Tandlægeforenings Voldgiftsret fra oktober 1917.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus