Wilhelm Herm Gamst (1822-1879)

Fra AarhusWiki

Wilhelm Herm Gamst, Glarmester. Født i året 1822, død 1879 i Aarhus.


Offentligt Wilhelm Herm Gamst tog borgerskab i Aarhus som glasmager den 13. maj 1850. Udadtil var han mest kendt som medlem af bestyrelsen for Aarhus Håndværkerforening. Fra 1858 til 1864 var han ligningsmand, og fra 1859 var han løjtnant indenfor brandkorpset. Men han tog sig også af noget der var lidt mere folkeligt: Han blev i 1860 valgt ind i bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet. Han kom også til at sidde i bestyrelsen for et folkebibliotek i 1868. I 1871 blev han også valgt ind i bestyrelsen for den nystiftede Laane- og Sparebank for Industridrivende og Håndværkere, og senere i 1873 sad han i bestyrelsen for sparekassen Aarhus Bikube. Fra 1870 og seks år frem sad han også som formand for Sygekassen i Aarhus.

Politik Wilhelm Herm Gamst var medlem af byrådet fra den 11. januar 1861 til den 2. januar 1873. Højetbeskattede.

Privatliv Wilhelm Herm Gamst blev gift i 1853 med Louise Marie Lund; født i 1828 og død i Aarhus den 10. juli 1854.

Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 74-75