Vilhelm Paludan Müller

Fra AarhusWiki

Vilhelm Paludan Müller. Præst i Beder Kirke og Malling Kirke 1839-1861, medlem af Beder-Malling Sogneforstanderskab fra dets oprettelse i 1842. Endvidere i perioder formand for Sogneforstanderskabet.

Søn af Biskop i Aarhus, Jens Paludan-Müller (1771-1845), og hustru Marie Benedicte Rosenstand-Goiske (1775–1820). Han var endvidere storebror til digter Frederik Paludan-Müller (1809-1876), der har lagt navn til Paludan-Müllers Vej.

Blev født 1807 i Kerteminde. Døde 3. Juni 1861 i Beder.

Stavemåde

V. P. Müllers signatur d. 27. januar 1842, i forbindelse med et Sogneforstanderskabsmøde i Beder-Malling. Beder-Malling Forhandlingsprotokol 1841-1891, s. 22.

Vilhelm Paludan Müllers navn bliver stavet på mange forskellige måder. Fornavnet bliver nogen gange stavet Wilhelm og efternavnet Møller, Muller og Möller, både med og uden bindestreg med Paludan. Han underskriver dog generelt sig selv som V. P. Müller.

Ægteskab og børn

Paludan Müller ægtede i i 1840 eller 1841 Sophie Dorette (ofte skrevet Dorthea) Michaelis (1809–1864), født i Harburg i Tyskland.

De fik børnene: Maria Cathrine Benedicte Paludan Müller (f. 1841), Frederik Vilhelm Ludvig Paludan Müller (f. 1842) Hertha Lovise Elisabeth Paludan Müller (f. 1843), mejerist Jens Paludan Müller (1845-1883), Charlotte Antonette Emilie Paludan Müller (kaldet Emilie, f. 1848) og Alfred Benedict Paludan Müller (f. 1851).

Som præst for Beder-Malling sogne, boede Paludan Müller med sin familie i Beder Præstegård. Hans bror, digteren Frederik Paludan-Müller, boede ofte ved dem i længere perioder sammen med sin kone, Charite, og her arbejdede han på flere af sine værker.

Beder-Malling Sogneforstanderskab

I sin egenskab af præst blev Paludan Müller obligatorisk medlem af Beder-Malling Sogneforstanderskab ved dets oprettelse ved årsskiftet 1841/1842. Fra og med 1845 var han endvidere formand for forstanderskabet. Fra december 1851, pga. hans sygdom, blev Paludan Müllers plads og formandskab midlertidig overtaget af først Johan Henrik Mohr, forvalter på Godthaab, og derefter af Beder og Malling kirkers kapellan. I september 1855 genindtræder Paludan Müller i forstanderskabet, samt bliver igen valgt som formand.

Se også

Litteratur og kilder