Vilhelm Fønss

Fra AarhusWiki

Vilhelm Fønss, skolebestyrer og organist (1849-1918)

Dimitterede fra Skaarup Seminarium i 1870, og blev i 1875 ansat som organist ved Aarhus Vor Frue Kirke.

Fønss etablerede i 1878 en drengeskole, der lå i Klostergade. Denne blev senere udvidet til realskole for både drenge og piger. Denne lå dels i Pistolstræde 10, Vester Allé 4 og til sidst Kystvejen 21.

Fønss kunne i 1900 fejre sit 25 års jubilæum som organist i Vor Frue Kirke. Han modtog i den forbindelse en pengegave fra "venner og medlemmer af menigheden", og formanden for kirkeinspektionen udtalte "anerkendende ord om jubilarens udøvelse af sin gerning i kirken".

Han var dog syg ved sit 40 års jubilæum i 1915 og tog umiddelbart efter sin afsked.

Kilder

  • Preben Rasmussens Samling