Vilhelm Carl Puck

Fra AarhusWiki
Vilhelm Carl Puck ca.1860. Fotograf: J.E.Bøgh. Den Gamle Bys billedarkiv

Arkitekt Vilhelm Carl Puck

Født 7. februar 1844 i København – død 8. august 1926 i Aarhus

Han var søn af murermester Peter Puck og Frederikke Sivertsen. Efter at have været murersvend hos faderen i Horsens i tre år blev Puck elev hos N.S. Nebelong. Han var elev på Kunstakademiet i København fra oktober 1861 til 1864. Her gennemgik han 1. og 2. bygningsklasse, ornamentklassen og arkitekturklassen.

Puck blev hentet til Århus af kongelig bygningsinspektør hos V.Th. Walther for at restaurere Vor Frue Kirke. Efterfølgende slog han sig i 1865 ned som en af de første selvstændige arkitekter i Aarhus og var samtidig konduktør hos V.Th. Walther. Han modtog støtte fra Den Reiersenske Fond 1870-71, der gik til en længere udlandsrejse. Tidligere havde Puck været i Norge 1864 samt Tyskland, Frankrig og Italien 1866, 1868.

Vilhelm Carl Puck, der havde til huse i Klostergade, er især kendt for Den folkelige Forsamlingsbygning i Aarhus, og blev i initiativtageren Lars Bjørnbaks indvielsestale rost for sin "Duelighed, Samvittighedsfuldhed og Medgørlighed" og som afgørende for, at værket blev fuldført.

Han døde ugift og er begravet i Aarhus, men et andet familiemedlem med samme navn - Carl Vilhelm Puck, blev også arkitekt i Aarhus.

Værker i Aarhus

Kilder og litteratur

Østergaard, N.P.: Rejsningen af Den folkelige Forsamlingsbygning i Aarhus ved 75 Aars Jubilæet 18.okt. 1950, Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri, 1950 Aagaard, Michelle Vang og Louise Thorndahl Christensen: "Østergades Hotel" i Antikken i Århus red.Vinnie Nørskov, Århus 2006 s.74-83