Vennelyst Pavillonen

Fra AarhusWiki
Pavillonen, som blev opført i 1897, i Vennelystparken, fotograferet i 1907. Foruden teatersal og restauration var der et 35 m højt udkigstårn, altsammen af træ. Det hele nedbrændte i 1908.

Vennelyst var en et forlystelsesetablissement, der lå i Vennelystparken.

I 1850 opførte gartner E. Petersen en restaurationsbygning i Vennelystparken. Denne nedbrændte dog samme år. Hermed gik restaurationstanken dog ikke til grunde; den videreføres under skiftende forhold og lokaler. I 1897 opføres således en ny og imponerende pavillon ved slotsarkitekt Thorvald Jørgensen. Ved en brand i 1908 går denne bygning imidlertid også til grunde.

I 1882 overtager Aarhus Kommune parkens vedligeholdelse, og i 1890-1892 finder en udvidelse sted mod nord, hvormed parkens størrelse når ca. seks hektar.

I perioden 1930-1945 får parken karakter af forlystelsespark, idet den kommer til at danne ramme om så mangeartede aktiviteter som cirkus, tivoli, lystspil, operetter, trylleforestillinger, tenniskampe og dyrskue, ligesom der afholdes 1. maj møder og grundlovsfester. Men i januar 1945 sættes der en brat stopper for de mange forlystelser, da det i 1920'erne opførte teater- og restaurationskompleks "Vennelyst" bliver udsat for schalburgtage af sympatisører af den tyske besættelsesmagt.