Vagn Dybdahl

Fra AarhusWiki

Vagn Viktor Høgenhof Dybdahl. Historiker, overarkivar og rigsarkivar.

Født 1. februar 1922 i Struer - død 27. februar 2001 i København[1].

Søn af gårdejer, senere lokomotivfører Laurits Henrik Dybdahl (1893-1961) og Petra Rasmine Tomassen (1898-1979). Gift med Annegrete Østerborg (1922-1990).

Student 1940 fra Marselisborg gymnasium. Mag.art i historie fra Aarhus Universitet 1945.

Allerede i sin studietid på Aarhus Universitet blev han knyttet til Komiteen for oprettelse af et erhvervsarkiv. Fra 1948 arkivar og leder af Erhvervsarkivet i Aarhus og fra 1963 overarkivar.

Dybdahl var desuden tilknyttet universitetet i Aarhus, fra 1950 som undervisningsassistent, fra 1960 som lektor i økonomisk historie. Blev i 1969 dr.phil. I januar 1979 overtog han embedet som rigsarkivar for Rigsarkivet samt de statslige arkiver; denne stilling bestred han frem til 1992.

Han var medlem i Århus byhistoriske Udvalg, i bestyrelsen for Dansk Magisterforenings sektion for arkiver, Statens humanistiske forskningsråd, formand for Foreningen af statsansatte arkivarer, var medarbejder ved Flensborg bys historie og medredaktør på Jyske Samlinger. Endvidere formand for Dansk Historisk Fællesforening og Dansk Arkivselskab fra 1990 til 1993.

Vagn Dybdahl modtog i 1961 Rigsarkivar Axel Linvalds hæderspris.

Forfatterskab

Dybdahl udfoldede et omfattende forfatterskab, heriblandt en række bøger og artikler om Aarhus bys historie; blandt disse kan nævnes:

- Seksten Århusrids tilegnet Svend Unmack Larsen (1953)
- Sagførere i Århus (1956)
- Barn i Århus (1956-57)
- Århus Promenade 1909-59 (1958)
- Århus Købmænds Hjælpekasse (1961)
- M.P. Bruuns dagbog (1961)
- Købmænd i Århus (1962)
- Sundhed og sygdom, mens Århus blev stor (1963)
- Ung i Århus (1964-65)
- Århus Handelsstandsforenings handelsskole 1865-1965 (1965)
- Borgere i Byens råd, Medlemmer af Århus bys Borgerrepræsentation og byråd 1838-1968 (1968)
- Det lokalhistoriske arbejde i byerne - erfaringer fra Århus Byhistoriske Udvalgs virksomhed (1968)
- Århus - dengang og nu (1971-72)
- Mange kommer til Århus (1972)
- Trafik i Århus (1976)
- Hus og hjem i Århus (1977)

Kilder og litteratur

  • Dansk Bibliografisk Leksikon
  • Kraks Blå Bog 1992
  • gravsted.dk (link sept. 2018)

Noter

  1. Nekrolog Jyllands-Posten

Henvisninger

  1. Koordinater