V. Sigfred Knudsen

Fra AarhusWiki
Bestyrelsesmedlemmer for Naturhistorisk MuseumLæssøesgades Skole i 1933. Fra venstre ses V. Sigfred Knudsen, lektor V.R. Møller og skoleinspektør J.K.Findal.

Kommunelærer, Ridder af Dannebrog V. Sigfred Knudsen.

Knudsen var sammen med blandt andre skoleinspektør J.K.Findal med til at stifte Naturhistorisk Forening for Jylland. Dennes samling blev i 1921 en del af Naturhistorisk Museums samling, hvis bestyrelse Knudsen blev medlem af.

Knudsen interesse lå især indenfor den jyske natur, sommerfugle og fugle. Igennem sine studier fik han indsamlet en stor fugle- og sommerfuglesamling. I perioden 1923-1955 var Knudsen redaktør på tidskriftet Flora og Fauna.

Knudsen blev i forbindelse med Naturhistorisk Museums flytning til Universitetsparken i 1941 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Kilder og litteratur

  • H.M. Thamdrup, Naturhistorisk Museum – 25 år i eget hus, Natura Jutlandica, 1966