Thorkild Simonsen

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Skoleinspektør Thorkild Simonsen for fuld udblæsning ved Brobjergskolens sidste skoledag i 1966

Thorkild Simonsen Født den 7. juli 1926 i Øster Rubjerg, Vendsyssel. Skoleinspektør, Borgmester, Indenrigsminister. Ældste barn af malermester Alfred Simonsen og hustru Anna Simonsen. Siden 25. juli 1953 gift med Edny Simonsen (f. Jensen), Frøken Læsø 1951. De har to børn: Hanne og Helle.

Efter læretid i faderens malerfirma og ophold på Hadsten Håndværkerskole, der blev okkuperet af tyskerne, kom han til Aarhus og blev der udlært maler i marts 1945, men måtte senere ophøre med arbejdet pga. overfølsomhed. Han blev elev på Haslev Udvidede Højskole 1947-48. Lærereksamen fra Ribe Statsseminarium i 1953, hvorefter han samme år blev ansat på N.J. Fjordsgades Skole. Fra 1964 til 1970 var han skoleinspektør på Brobjergskolen.

I 1966 blev Thorkild Simonsen valgt til Aarhus Byråd for Socialdemokratiet. I 1970 fik han sin første rådmandspost, Magistratens 4. afd. (Undervisning og kultur), som han beholdt, indtil han ved årsskiftet 1981/1982 kunne overtage Orla Hyllesteds borgmesterpost. Sideløbende bestred han en bestyrelsespost i Kommunernes Landsforening 1978-97: Formand 1979-82 og 1986-92. Næstformand 1994-97.

På trods af en svær start på borgmesterembedet med energikrise, arbejdsløshed og skrantende økonomi efter kommunesammenlægningen, blev Thorkild Simonsen en populær borgmester. Ved valget 16. november 1993 opnåede han 37.906 stemmer, hvilket svarede til ca. 55 procent af alle socialdemokratiske stemmer. Det var landets hidtil største personlige stemmetal.

Thorkild Simonsen sad på borgmesterposten indtil 1. januar 1998, efter han den 20. oktober 1997 var blevet udnævnt til indenrigsminister i Poul Nyrup Rasmussens regering. I alt nåede Thorkild Simonsen at sidde 31 år i byrådet. Thorkild Simonsen blev efterfulgt af Flemming Knudsen på borgmesterposten.

Som indenrigsminister 1997–2000 i Poul Nyrup Rasmussens regering blev en af Simonsens hovedopgaver at gennemføre en ny strammere flygtninge- og indvandrerpolitik; et område han havde god erfaring med fra Aarhus. Allerede i 1998 kunne han præsentere udkastet til Danmarks første egentlige integrationslov, som blev vedtaget i juli samme år. Efter sin fratræden som minister 23.2.2000, forud for den kommunale strukturreforms ikrafttræden (1.1.2007), blev han i 2005 indkaldt til forhandlingerne og fik titel af opmand. Her arbejdede han især ud fra en af sine gode gamle deviser: "Ikke alle med en anden holdning end din egen kan være idioter".

Efter et (foreløbigt) særdeles aktivt politisk liv og deltagelse i talrige foreninger og bestyrelser, er Thorkild Simonsen trappet lidt ned efter at have været på banen udover den sædvanlige pensionsalder. For T.S. er der dog ikke en "tredie alder": Der er kun to aldre; barndommen – og så arbejdslivet. Det bliver bl.a. til en hel del foredrag om året samt socialt arbejde for bl.a. Rotary. Thorkild nyder stor respekt i vide kredse – ikke mindst pga. hans store arbejdsevne og -iver, forhandlings- og samarbejdsevne, vilje og evne til at styre med både mild og fast hånd samt at kunne holde masser af bolde i luften på én gang. Dette har været med til at forskaffe ham nogle tilnavne: Bykongen, Thorkild Tusindben, Teflon-Thorkild. Det blev engang sagt, at han har en københavners dynamik, en jydes eftertænksomhed og en fynbos humor. Det vil han muligvis, med et vendsysselsk glimt i øjet, erklære sig enig i.


Kilde

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968

{{#coordinates:primary|56.152935|10.204262}}