Thomas Larsen Schiøler

Fra AarhusWiki
Thomas Larsen Schiøler

Biskop over Aarhus Stift, Thomas Larsen Schiøler, Ridder af Dannebrog, dannebrogsmand.

Født i København 29.05.1861 - død på Frederiksberg 06.10.1939

Schiøler blev født i København som præstesøn. Efter at have været kapellan i Budolfi Kirken i Aalborg i 18 år, blev han meget overraskende udnævnt til Biskop over Aarhus Stift 1. november 1916. Den tidligere bisp Sørensen havde nedlagt sit embede i protest mod kirkens udvikling. Schiøler var bisp over Aarhus Stift indtil 6. juni 1931, hvor han faldt for aldersgrænsen.

Biskop Schiøler blev afløst af Fritz Charles Bruun-Rasmussen i bispeembedet.

I Aalborg havde Schiøler været formand for Skolekommissionen for Aalborg Købstad, men han i Aarhus blev formand for Børnehjemsselskabet, for Asylselskabet, for Højskoleforeningen m.m. og for Arveprinsesse Carolines Børneasyl og Ormslev Børnehjem.

Efter Schiøler var faldet for aldersgrænsen og måtte forlade bispeembedet, flyttede han tilbage til hovedstadsområdet, hvor han bosatte sig på Frederiksberg, nærmere bestemt Nyelandsvej 69. Fem år senere døde Schiøler på Diakonissestiftelsen på Peter Bangs Vej, Frederiksberg. Han blev begravet på Vestre Kirkegård i København 11. oktober 1939. Schiøler var musikalsk interesseret og inspireret af Grundtvig.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte IX Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • Nekrolog i Århus Stiftstidende 09.10.1939