Theodor August Jes Regenburg

Fra AarhusWiki

Theodor August Jes Regenburg var stiftamtmand.

Theodor August Jes Regenburg, 1815-1895, blev cand. jur. i 1841 og ansattes i centraladministrationen. Her kom han til at varetage de sønderjyske kirke-, skole- og undervisningssager lige til Sønderjyllands afståelse i 1864. Var i 1851 med til at udsende de berømte "sprogreskripter" for Mellemslesvig. Som følge af arbejdet i Sønderjylland havde han privat samlet en meget stor bogsamling til belysning af det slesvigske spørgsmål. Dette omfattende bibliotek skænkede han 1895 til Aarhus Kathedralskole, som siden igen overdrog det til Statsbiblioteket.

Regenburgsgade og Regenburgs Plads er opkaldt efter Thedor August Jes Regenburg. Gaden var året tidligere navngivet som Holstebrovej i sammenhæng med kvarterets øvrige vestjyske bynavne.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.170158 longitude=10.199335> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.199335, 56.170158] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>