Sven Valdemar Pedersen

Fra AarhusWiki
Foto: Hammerschmidt, Thomas Pedersen og Poul Pedersen.
Stadsarkitektens kontor.

Sven Valdemar Pedersen var stadsarkitekt i Aarhus kommune i perioden 1968-1985 og blev Ridder af Dannebrog.

Født 5. december 1914 i Aarhus, død 9. december 2002 i Aarhus.

Søn af murermester Jacob Peter Pedersen.

Uddannelse og karriere

Efter skoletiden på N. J. Fjordsgades Skole aflagde han svendeprøve inden for murerfaget og tog i 1934 en uddannelse som bygningskonstruktør. Han uddannede sig senere på Kunstakademiet i København hvorfra han tog sin afgangseksamen i 1938.

Sven Valdemar Pedersen arbejdede på en række private tegnestuer i København i perioden 1934-1940 og i Silkeborg fra 1940 til 1948. Han vendte først i 1948 tilbage til Aarhus som arkitekt ved Aarhus Kommunes byplankontor, og blev i 1963 afdelingsarkitekt for byplanafdelingen. I 1968 overtog han posten som stadsarkitekt efter Alfred Mogensen (1900-1986).

Interesseområder

Sven Valdemar Pedersen store interesseområder var inden for byudvikling og byplanlægning, og han blev en central aktør i mange af de store projekter, der i efterkrigstiden betød, at den gamle bykerne i Aarhus forandredes permanent. I 1950'erne og i 1960'erne måtte en del gamle ejendomme lade sig rive ned som følge af tidens trang til at skabe ny, strømlinet arkitektur. Der skulle i disse årtier især gives plads til biltrafik og kontordomiciler.

Sven Valdemar Pedersen var stor fortaler for byfornyelse og nedrivning af gamle bygninger. Han mente, at det i mange tilfælde bedre kunne svare sig at bygge nyt fremfor at restaurere noget gammelt. Det gjaldt eksempelvis Nygade-projektet, hvor hele Nygade blev saneret for at give plads til nyere bebyggelse. Det faldt derfor ikke i god jord hos Sven Valdemar Pedersen, da der blev afsat flere millioner til at renovere de gamle gårde i Studsgade, men loyal over for bystyret var han - trods sin manglende anbefaling - med til arbejdet. Af øvrige projekter, som Sven Valdemar Pedersen tog del i, kan nævnes opførelsen af Busgaden og Musikhusets.

Sven Valdemar Pedersen bakkede også op omkring opførelsen af de store boligblokke i Gellerup, selvom han ikke fra starten var med til at fastlægge disse. De store, rekreative friarealer tiltalte ham, og han udtalte til Aarhus Stiftstidende i anledning af sin 60-års fødselsdag, at han sagtens kunne have set sig selv bo i disse.

Litteratur og kilder

  • Jacob Peter Pedersens samling. Aarhus Stadsarkiv.