Sven Valdemar Pedersen

Fra AarhusWiki
Foto: Hammerschmidt, Thomas Pedersen og Poul Pedersen.
Stadsarkitektens kontor.

Sven Valdemar Pedersen (født 5. december 1914 i Aarhus, død 9. december 2002 i Aarhus) var stadsarkitekt i Aarhus kommune i perioden 1968-1985. Han var Ridder af Dannebrog.

Svend Valdemar Pedersen var søn af murermester Jacob Peter Pedersen. Efter skoletiden på N. J. Fjordsgades Skole aflagde han svendeprøve indenfor murerfaget, og tog i 1934 en uddannelse som bygningskonstruktør. Han uddannede sig senere fra Kunstakademiet i København hvorfra han tog sin afgangseksamen i 1938.


Sven Pedersen arbejdede på en række private tegnestuer i København i perioden 1934-1940 og i Silkeborg fra 1940 til 1948. Han vendte først i 1948 tilbage til Aarhus som arkitekt ved kommunens byplankontor, og blev i 1963 afdelingsarkitekt for byplanafdelingen. I 1968 overtog Sven Pedersen posten som stadsarkitekt efter Alfred Mogensen.

Interesseområder

Sven Pedersens store interesseområder var indenfor byudvikling og byplanlægning, og han blev en central aktør i mange af de store projekter der i efterkrigstiden betød at den gamle bykerne i Aarhus forandredes permanent. I 1950'erne og i 1960'erne måtte en del gamle ejendomme lade sig rive ned som følge af tidens trang til at skabe ny strømlinet arkitektur. Der skulle i disse årtier især gives plads til biltrafik og kontordomiciler.

Sven Pedersen var stor fortaler for byfornyelse og nedrivning af gamle bygninger. Han mente, at det i mange tilfælde bedre kunne svare sig at bygge nyt fremfor at restaurere noget gammelt. Det gjaldt eksempelvis Nygade-projektet, hvor hele Nygade blev saneret for at give plads til nyere bebyggelse. Det faldt derfor ikke i god jord hos Sven Pedersen, da der blev afsat flere millioner til at renovere de gamle gårde i Studsgade, men loyal overfor bystyret var han, trods sin manglende anbefaling, med til arbejdet. Af øvrige projekter Sven Pedersen tog del i kan nævnes opførelsen af Busgaden samt Musikhusets opførelse.

Sven Pedersen bakkede også op omkring opførelsen af de store boligblokke i Gellerup, selvom han ikke fra starten var med til at fastlægge disse. De store rekreative friarealer tiltalte Sven, og han udtalte til Aarhus Stiftstidende i anledning af sin 60-års fødselsdag, at han sagtens kunne have set sig selv bo i disse.

Litteratur og kilder

  • Jacob Peter Pedersens samling. Aarhus Stadsarkiv.