Sophus Emil Johnsen

Fra AarhusWiki
Johnsen opstillet med et udvalg af sine rariteter, bl.a. med det der muligvis er en afstøbning af Drakenbergs lig. Billedet er sandsynligvis taget i tiden omkring hans rejse til London i 1929.

Skibsprovianteringshandler Sophus Emil Johnsen

Født 10. december 1869 i Aarhus - død 1950 i Aarhus. Søn af Jens Johnsen og Ane Jensen.

Johnsen var sømand i sine unge dage, og åbnede siden en skibsprovianteringshandel. Som handlende tjente han en betydelig formue, som han brugte til forskellige velgørende formål: bl.a. startede han et hjem for sygeplejersker og var central i oprettelsen af et søspejderkorps i Aarhus.

Sophus Johnsen var kendt under navnet Drakenberg-Johnson, pga. hans store arbejde med at udbrede kendskabet til den halvt legendariske Christian Jacobsen Drakenberg.

Johnsen og Drakenberg

Johnsens fascination af Drakenberg synes for alvor at have taget form i 1920’erne. Ifølge Johnsen selv var det med ønsket om at fremdrage et positivt forbillede for den søspejderbevægelse han var i gang med at starte i Aarhus, at han begyndte arbejdet med at formidle budskabet om Drakenberg.

Det arbejde kastede han sig ud i med stor kraft. Han stod bag en større udgivervirksomhed, fra Søspejdernes Forlag, hvorfra de periodiske blade Drakenberg Posten og Søspejderen udkom med ujævne mellemrum. Hertil kom genudgivelsen af den vigtigste kilde til historien om Drakenberg, Den ældgamle Normands, Christian Jacobsen Drakenbergs, Levnets-Beskrivelse fra 1774, som han desuden fik oversat til svensk, engelsk, tysk og hollandsk, og distribueret hos søspejdere i udlandet. Johnson var ligeledes en ivrig rejsende, der på ture med sine søspejdere til Norge, Sverige og England udbredte kendskabet til Drakenberg.

Som en kvindelig pendant til Drakenberg fandt Johnson den engelske Grace Darling (1815-1842). Hun var datter af en fyrpasser, og berømt for sammen med sin far at have deltaget i redningen af mandskabet fra et skibbrud i 1838. Johnson mente hun passende kunne fungere som skytspatron for pige-søspejderne, og på opstillede billeder optræder han ofte med et billede af Grace Darling eller Drakenberg.

Fejringen af Drakenbergs 300-års fødselsdag

Johnsen og tilskuere med et billede af Grace Darling. Der er sandsynligvis tale om den trækvogn, som Johnsen vandrede til København med, fyldt med Drakenberg-relikvier.

Op til 300-året for Drakenbergs fødselsdag i 1926 arbejdede Johnsen hårdt på at eksponere Drakenberg. Han udgav et stort jubilæumsnummer af Drakenberg Posten – på engelsk og på dansk – og lod billedhuggeren Elias Ølsgaard udarbejde et udkast til en mindebrønd for Drakenberg. Den mente Johnson passende kunne stå på havnen, men det forslag, og Drakenberg-entusiasmen i det hele taget, blev mødt med kraftig kritik i dagbladene. En leder i Aarhus Stiftstidende 25. oktober 1926 kalder således Drakenberg for ”en uvorn slagsbroder, drukkenbolt og pigejæger”, der ikke burde tages alvorligt: fra en lavkomisk side kunne han dog nok tolereres. En række læserbreve supplerede kritikken.

Johnson følte sig hårdt ramt af angrebet, og mange år frem havde han et horn i siden på Aarhus Stiftstidende: Drakenberg var en alvorlig sag. Trods kritikken blev 300-årsdagen fejret med passende stil. I Regina-Teatret blev der afholdt en storslået Drakenberg-Fest-Matiné for omkring 100 gæster, med optrædener af skuespiller Henrik Malberg, sangforeningen Nordlyset, Regina-teatrets orkester og danserinde Irma Møller. Hertil var der fællessang og lysbilledfremvisning, og om aftenen blev det meste af forestillingen gentaget på Risskov Badehotel. Som afslutning på dagen var der planlagt festfyrværkeri på havnen, hvad der dog måtte aflyses pga. regn.

Om formiddagen var Drakenberg-mindetavlen blevet afsløret på den ejendom i Fiskergade 82, hvor Drakenberg levede de sidste år af sit liv i Aarhus.

Litteratur

  • ”Drakenberg-Johnsen” i E. Sejr, Århus Profiler, Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1974
  • Pia Fromholt & Mimi Mehlsen, Drakenberg og mumien i Århus Domkirke, Aarhus Universitetsforlag, 1999