Sigvald Storm Mortensen

Fra AarhusWiki

Højesteretssagfører Sigvald Storm Mortensen, 23/10-1907-9/4-1981

Storm Mortensen blev student fra Svendborg Gymnasium i 1926. Herefter kom han på Handelshøjskolen i København og senere på jurastudiet. I 1934 var han færdig som cand. jr. Herefter blev han dommerfuldmægtig i Nykøbing S. Senere kom han til Aarhus, hvor han blev sagførerfuldmægtig hos sagførerkontoret Stampe, Kier og Sørensen og i 1938 landsretssagfører. Fra 1938-1943 blev han universitets-manduktør.

Storm Mortensen åbnede sin egen sagførerforretning i 1942 under navnet Advokatfirmaet Storm Mortensen. Firmaet var åbnet sammen med kollegaen Knud Thale. Partnerne gik fra hinanden i 1949. Hvorefter Storm Mortensen selv drev firmaet videre. Storm Mortensen flyttede til lokaler på Søndergade 7 og året efter til Store Torv 10.

Storm Mortensen blev i 1947 lektor ved retsvidenskab på Aarhus Universitet. Han blev højesteretssagfører i 1954.

Storm Mortensen var med i flere bestyrelser i Aarhus. Medlem af bestyrelsen for Aarhus Retshjælp for Ubemidlede fra 1936 og for Aarhus Sagførerforening fra 1952; formand for Juridisk Forening i Aarhus fra 1954; medlem af bestyrelsen for selskabet Det sociale Boligbyggeri for Aarhus og Omegn fra 1956.

Privatliv

Storm Mortensen blev gift med Hanne Mortensen i 1939.

Henvisninger