Søren Justesen

Fra AarhusWiki
Søren Justesen

Grosserer Søren Justesen, Ridder af Dannebrog, født i Randers 9. Oktober 1866 - død i Aarhus i 1925.

Indehaver af Firmaet Brødr. Justesen. Lært Handelen hos S.B. Thykier, Randers og søn af stolefabrikant Justesen. Senere uddannelse i Udlandet, bl.a. hos P. Hansen & Søn,Newcastle on Tyne. Løst Borgerskab 8. Marts 1892. Medlem af bestyrelsen for forskellige Aktieselskaber og Foreninger. Repræsentant for Det Danske Petroleums Aktieselskab.

Søren Justesen startede, som nævnt, sin karriere som lærling hos Købmand S. B. Thykjær i sin hjemby, hvorefter han drog til Newcastle i England. Dér var Justesen blandt andet tilknyttet Skibsmægler og Kulfirmaet ”P. Hansen & Søn”, hvorefter han i 1892 blev medindehaver af det af hans bror, Konsul Jørgen Justesen, opstartede firma, ”Brødrene Justesen”. Umiddelbart efter flyttede Søren Justesen tilbage til Danmark, hvor han bosatte sig i Aarhus, nærmere bestemt i Søndergade 5, der blev omtalt som ”Rosenstands Ejendom”.

Går man til Aarhus Stiftstidendes kan man i en artikel fra den 10.8. 1916 læse, at Grosserer Justesen kunne fejre sit 25 års jubilæum. Af varer Grosserer Justesen har handlet med tæller blandt andet ”direkte import fra amerikanske møller” til import af kaffe. Justesens jubilæum var en anledning til at han donerede 5000 kr. til Købmændenes Hjælpekasse samt forskellige beløb til en række ”humane Formaal” samt 10.000 kr. til Haandværkermuseet i Den Gamle By.

Salget af ejendommen Havnegade 20 til Sømandsmissionen

Går man til Aarhus Stiftstidende fra henholdsvis 1909-01-13 og 1910-09-04, fremgår det, at Sømandsmissionen erhvervede Søren Justesen's Ejendom Havnegade 20 for at oprette et nyt Sømandshjem.

Litteratur og kilder

- Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus - Sejrs Sedler 1916-10-08 Aarhus Stiftstidende - Sejrs Sedler 1917-03-07 Aarhus Stiftstidende - Sejrs Sedler 1925-10-22 Aarhus Stiftstidende