Peter Brun Madsen

Fra AarhusWiki

Peter Brun Madsen. Skovrider.

Født 9. april 1938 i Maribo - død 13. november 2011 i Egå, Aarhus.

Blev uddannet forstkandidat som 23-årig og blev derefter ph.d. Var i ti år tilknyttet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Københavns Universitet som lektor. Var herefter i en kort periode tilknyttet H.C. Ørsted Instituttets edb-afdeling, og derefter som afdelingsleder ved det regionale edb-center ved Aarhus Universitet. Fra 1980 var han ansat som skovtaksator ved Miljøministeriet.

Fra 1984 til 2003 ansat som skovrider ved Aarhus Kommune, hvor han efterfulgte skovrider Kjeld Ladefoged. I sin embedsperiode fik han blandt andet gennemført nyplantning af 500 ha bynær skov, oprettet naturcentre og skovbørnehaver.

Var i 18 år bestyrelsesmedlem i Århus Turistforening, var med i Miljøministeriets Stormråd og medlem af Naturvejlederudvalget.

Peter Bruun Madsen blev den sidste skovrider ved Aarhus Kommune.


Se også


Kilder

  • Forskellige avisartikler