Peder Vognsen

Fra AarhusWiki

Peder Vognsen. Biskop i Aarhus

Født omkring 1139 - Døde 11. april 1204 og jordesat i Sorø ved Absalons side, men siden ført til Aarhus Domkirke. Hans mor var af Hvide-slægten og kusine til ærkebiskop Absalon.

Peder Vognsen ejede meget gods på Sjælland og i Jylland hvoriblandt fire kirker.

Han kom til Aarhus fra et embede som kannik ved domkirken i Lund. I Aarhus blev han stadens syvende katolske biskop fra 1191 til sin død i 1204.

Han besluttede at bygge en ny domkirke i Aarhus inden for borgvolden, et arbejde der påbegyndtes omkring 1180-1200. Som led i byggeriet overførtes den hellige Niels' jordiske rester fra Skt. Nicolai Domkirke til den nye Skt. Clemens domkirke. Peder Vognsen prøvede af flere grunde at aflive legenderne om Hellig Niels ved at bygge en domkirke over hans grav og gøre Skt. Clemens til den nye kirkes skytshelgen. Men det hjalp ikke, folket blev ved at tilbede Niels.

Peder Vognsen skænkede sine bøger til domkapitlet, oprettede seks kannikedømmer, og gav selv betydelige ejendomme til kirkens bygning. Kirken blev gjort til domkirke og udstyret med jordegods til aflønning af et egentligt domkapitel. I 1197 udstedte pave Cølestin III et afladsprivilegium til bygningen af domkirken, som gav 40 dages aflad til alle, der ydede et gavmildt bidrag til opførelsen.

I 1204 honorerede kong Valdemar Sejr den nye kirke med privilegier.

Peder Vognsen så ikke bygningen fuldført. Hans broder Skjalm Vognsen og den efterfølgende biskop Ebbe Vognsen fortsatte arbejdet.

Han er sammen med broderen og efterfølgeren Skjalm Vognsen afbildet på Absalons gravsten i Sorø kirke, som klosterets sidste katolske abbed Henrik Christiernsen Tornekrands lod udføre til graven.


Se også


Kilder og litteratur

  • Dansk Biografisk Leksikon
  • J.P. Trap: Kongeriget Danmark. Fjerde udgave. Bind VII. 1926
  • Ib Gejl (red.): Århus. Byens borgere. 1165-2000. 2000
  • Aarhus Universitet: danmarkshistorien.dk