Otto Frederike August Busse (1850-1933)

Fra AarhusWiki
Otto Frederik August Busse

Maskinmester, statsbanedirektør, byrådsmedlem, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af Dannebrog, Italienske Kroneorden Otto Frederik August Busse - født 16.07.1850 i København - død 16.04.1933 i København

Otto Busse blev udlært smed i Frederiksværk og kom i 1876 til Aarhus som ansat ved DSB. Her fungerede han som maskinchef på Centralværkstedet. Ved DSB kom Busse blandt andet til at stå bag en stor udvidelse af Centralværkstedet.

I 1891 blev Busse valgt ind i Aarhus Byråd for partiet Venstre. Som leder af Centralværkstedet blev han og arbejdsforholdende på centralværkstedet udsat for kritik af Emil Marott i den socialdemokratiske avis Demokraten. Busse anlagde en injuriesag, og Marott måtte betale en bøde.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Kilde

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.