Otto August la Cour

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Blev født den 12.2. 1796 i på herregården Gammel Skivehus, Viborg amt. Han blev hjemmedøbt den 13.2. samme år. Han var søn af kancelliråd, kaptajn og postmester i Randers Niels la Cour (1754-1827) og Georgia Nicoline Mørch. Da moderen døde i 1804 kom han til justitsråd Schénau i Lemvig, og blev senere ansat på hans kontor.


Han blev gift med Ane Cathrine Strandbygaard (1796-1879) den 3. februar 1816 i Ramme Kirke i Ringkøbing amt. Ane var datter af Christen Strandbygaard og Christiane Dorthea Rindom. Det fremgår flere steder at Otto var far til 11 børn, herunder maleren Janus Andreas Bartholin la Cour, der senere kom til at bo i Aarhus. Da Otto døde i 1860, levede kun 7 af hans børn.


Det politiske liv

Han var tiendekommissær for Aarhus Amt 1850-53 og i 1834 valgtes han til stænderdeputeret for Viborg-Ribe stifters sædegårdsejere og mødte som sådan 1836 og 1838 i Viborg. Han talte i 1838 for bevarelse af den jyske race, så ublandet som muligt, så der ikke ville være halvblodshingste i Thisted, Ribe og Ringkøbing amter. Han var også talsmand for statens ansvarlighed for embedsmændene og foreslog at staten skulle erstatte tab, der opstod ved skifteforvalteres og overformynderes uhæderlighed. Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer mod 16 i forsamlingen om at anmode regeringen om at indføre ændringen.


Gårdejer og proprietær

1823-1827 var han gårdejer i Ringkøbing amt og 1827-1840 proprietær på Thimgård, Tim sogn, Ringkøbing amt. Herefter købte han Stensmark ved Grenaa og blev dermed nabo til familien Mønsted med sønnen Otto Mønsted. Janus la Cour og Otto Mønsted legede sammen og forblev venner hele livet.

1844-1851 ejede Otto la Cour Saralyst ved Aarhus, Holme Sogn. I 1857 lod han Katrinebjerg ved Aarhus bygge og boede der til sin død.

"Han var en virksom, dygtig og brav Mand, der kunde være meget livlig og underholdende, men stundom ogsaa lunefuld", er der blevet sagt om ham.


Ane boede i fjorten år efter sin mands død på Katrinebjerg, men solgte den i 1874 og flyttede til Aarhus.