Oscar Jørgensen

Fra AarhusWiki

Oscar Jørgensen (1860-1930) var stadsingeniør i Aarhus Købstad, hvor han i 1896 af Aarhus Byråd blev bedt om at planlægge området syd for Banegraven.

Den første byplan for Aarhus i 1896

I 1874 havde byen fra Viby Sogn indlemmet området mellem den gamle banegrav og ud til, hvor Ingerslevs Boulevard løber. Dette område Frederiksbjerg var nu næsten udbygget, og derfor købte byen den 18. april 1896 Marselisborg Gods af indenrigsminister Hans Peter Ingerslev.

Tiden krævede, at byen påtog sig opgaven med at planlægge, hvor bebyggelse, veje og anden infrastruktur skulle placeres, og Byrådet bad derfor kommunens stadsingeniør Oscar Jørgensen om at komme med et forslag til ”En del af Aarhus By og Marselisborg Jorder, udkast til bebyggelse m. m.”, der reelt var den først byplan for Aarhus Købstad.

Byplanen blev behandlet i Byrådet i slutningen af 1896, hvor den blev afvist.

Jørgensen var optaget af datidens trafikale problemer, herunder hvordan den kommende trafik fra de nye boligområder i Mølleengen skulle afvikles. Han foreslog derfor en bro, senere kaldet Ewaldsbroen, over banegraven med videre forbindelse til Skanderborgvej, så beboerne i Mølleengen slap for omvejen omkring Vester Allé.

Henvisninger