Oda Miehe Pfänner

Fra AarhusWiki

Oda Miehe Pfänner, var restauratør på Skovvejen 23, Århus. Hun blev 80år og døde i 1993.

Oda Pfänner var født i Århus og kom ind i den kendte cirkusfamilie Miehe, da hun giftede sig med senere cirkusdirektør Eugen Miehe Pfänner. I mange år rejste hun rundt med Cirkus Miehe og hjalp bl.a. ved billetsalg og regnskab. Da cirkus ophørte i slutningen af 1950’erne, overtog ægteparret først Havnecafeen i Århus, siden CirkuskroenSkovvejen. Hun førte kroen videre efter sin mands død, og efter at hun havde afhændet den for en årrække, blev hun boende i ejendommen.

Litteratur og kilder

  • Preben Rasmussens udklipssamling 1800-1900, Skovvejen 23