Nikolaj Frederik Stegmann

Fra AarhusWiki
Overlærer Nikolaj Frederik Stegmann

Overlærer Nikolaj Frederik Stegmann

Født 25. april 1848 i Horsens.

Historisk- filologisk skoleembedseksamen 1874, timelønnet lærer ved Katedralskolen 1880, adjunkt samme sted 1883 og overlærer fra 1902-18.

Medlem af bestyrelsen (forretningsfører) for Aarhus Folkebibliotek fra 1887-1917, eksaminator og censor i sprog ved skolelærereksamen siden 1899, medlem af Vor Frue Sogns menighedsråd fra 1904-09, værge for Vor Frue Kirke fra 1909-17 samt medlem af bestyrelsen for Aarhus Kirkefond.

Litteratur og kilder