Niels Schack Aagaard (1813-1895)

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Niels Schack Aagaard)
Skift til: Navigation, Søgning
Niels Schack Aagaard, ca. 1868.
Store Torv set mod Lille Torv, til venstre ses Løveapoteket, som det så ud på Aagaards tid. 1870.

Niels Schack Aagaard (12. Juli 1813 – 6. maj 1895) apoteker, ejer af LøveapoteketStore Torv Født i Agerskov v. Haderslev, død på Frederiksberg. Gift 21. nov. 1843 med Julie Auguste Carlsen (19.dec. 1823 – 3.dec. 1913). Datter: Mette Aagaard (ca. 1845-1917)

Præstesønnen Niels Schack Aagaard kom som ung mand i lære på Haderslev Apotek, og fik i 1834 sin eksamen - med udmærkelse - som farmaceut. Ni år senere var han i stand til at købe Løveapoteket i Aarhus af sin forgænger Knud Reddelien og samme år giftede han sig med sin udkårne, lægedatteren Julie Auguste fra Aabenraa.

Niels Schack Aagaard var en temmelig tilbageholdende mand, der helst holdt sig ude af offentlighedens søgelys. Da han i 1844 valgtes ind i bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening, takkede han nej til posten. Han var mest af alt optaget af velgørenhed, som han udøvede i stor stil, ofte anonymt. Han sad dog med i bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet, og støttede ofte dets sager med klækkelige summer. I 1861 blev han valgt ind i Aarhus Borgerrepræsentation og Aarhus Byråd for partiet Højestbeskattede, et hverv han i 1868 bad sig fritaget fra – hvilket han blev tilladt med et knebent flertal. Da han samme år blev medlem af Foreningen for Arbejderboligers Opførelse skyldtes det foreningens velgørende arbejde.

Foruden oprettelse af legatet ”Apoteker Aagaard og Hustrus Legat” gav Aagaard betydelige beløb til bl.a.:

Arveprinsesse Carolines Børneasyl

Aarhus Hospital (klosteret),

Stephansforeningen

Våbenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn

Arbejdernes Sygeforening

Foreningen af Arbejdere til gensidig Understøttelse i Sygdomstilfælde

Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab

I 1875 solgte han Løveapoteket til sin nevø, apoteker Harald Knud Jeronimus Grauer, der siden byggede apoteket om til sin nuværende form. Det kom siden for en dag, at Aagaard havde lavet en aftale med apotekets nye ejer om, at hans tidl. personale fortsat kunne komme og få gratialer udbetalt ved højtider. Niels Schack Aagaard købte en villa på Frederiksbjerg, hvor han levede til sin død i 1895. Herefter oprettede hans hustru et legat i hans navn, ”Apoteker Niels Schack Aagaards Legat” og datteren Mette Aagaard oprettede testamentarisk ”Apoteker Aagaards Mindelegat”.

Selvom Aagaard ved sin død havde været væk fra Aarhus i 20 år, var han langtfra glemt, hvilket kom til udtryk i nekrologen over ham i Århus Stiftstidende. Ligeledes blev Aagaards tid som ejer at det gamle Løveapotek holdt i et særligt lys, og hans plejesøn præsten Michael Berg, skrev efter den nye apoteksbygnings opførelse et hyldestdigt til det gamle hus:

”Så skøn har bygningen aldrig været,

som da muren var rødgul og soklen tjæret.

Den høje stentrappe, dørfløje tunge

- med dørhammer på, som lydt kan runge –

de snirklede ornamenter små,

men især den forgyldte løve, der lå

rokokogrinende i portalen

med opkrummet slikkende blodbrun tunge

og med dobbeltbesætning af duske på halen...”

(fra: Michael Berg: Drossel og Orgel, 1891, s. 100f)

Niels Schack Aagaards øvrige borgerlige tillidshverv:

Medlem af Kirkeinspektionen for Frue Sogn 1861-67. Forskønnelseskomiteen 1864-67. Komiteen til Drøftelse, om der bør oprettes en Sygeforening for Arbejderklassen 1866. Komiteen til Dannelse af Sygeforening for Arbejdere 1867.

Aagaard og Bryggeriet Ceres

I 1856 var Niels Schack Aagaard sammen med Malthe Conrad Lottrup og Knud Reddelien med til at etablere Bryggeriet Ceres, som var Aarhus' første bryggeri til fremstilling af bayersk øl. Schack Aagaard og Reddelien blev i 1857 købt ud af Ceresprojektet af M. C. Lottrup.


Kilder og Litteratur

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"
  • Emmanuel Sejr: Århus-mosaik, 1967
  • Michael Berg: Drossel og Orgel, 1891
  • Erik Dam: Aarhus Løveapotek, 1896
  • Aarhus Stifts Aarbog, 1914, s. 58-115
  • Diverse artikler i Aarhus Stiftstidende: 14.12.1868; 3.12.1873; 22.10.1875; 8.5.1895

Links

[| N. Schack Aagaard på Aarhus.dk]

{{#coordinates:primary|56.157192|10.208629}}