Niels Johannes Fjord

Fra AarhusWiki

Landøkonom Niels Johannes Fjord

Født 1825 - død 1891

N.J. Fjord blev i 1845 læreruddannet og virkede 1848 til 1853 ved friskolen i Grønnegade. Han deltog som frivillig i krigen 1848. Han blev i 1853 overflyttet til borgerdrengeskolen i Vestergade.

I 1855 blev han studerende ved Polyteknisk Læreanstalt og blev allerede i 1858 underviser ved den nyoprettede landbohøjskole i København. Han iværksatte her en omfattende forsøgsvirksomhed indenfor mejeri- og husdyrbruget, hvilket medførte, at landbohøjskolen i 1882 lod opføre et forsøgslaboratorium. Forsøgsresultaterne viderebragte han i foredrag og publikationer.

N.J. Fjords Gade og N.J. Fjordsgades Skole er opkaldt efter Niels Johannes Fjord.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon