Nicoline Marie Koch

Fra AarhusWiki

Nicoline Marie Koch, 7.8. 1870 – 16.12. 1932. Skolebestyrerinde på N. Kochs Skole, som er opkaldt efter hende.

Nicoline eller Nikoline? Stavemåden har været genstand for diskussion, men et opslag i kirkebogen peger på c som i Nicoline og ikke k som i Nikoline. Stavemåden vekslede dog livet igennem.

Nicoline Koch var født i Haderslev. Hun blev uddannet lærerinde på N. Zahles privatlærinde-kursus og arbejdede som lærerinde på flere danske herregårde. Fra 1899-1914 var hun ansat på Sorø Pigeskole. Herefter rejste hun til Paris, hvor hun uddannede sig i fransk. Da hun kom hjem, fik hun i 1916 mulighed for at overtage frk. Lindhardts højere Pigeskole i Aarhus. Skolen lå i Christiansgade og var etableret i 1866. Nicoline Koch arbejdede på at få skolen til at blive en eksamensskole, og samme år som hendes overtagelse oprettede hun en 1. mellemskoleklasse. Dette udviklede sig til, at det på skolen i 1921 blev muligt at tage realeksamen. I 1920’erne begyndte Nicoline Koch, der havde en stor kærlighed til fædrelandet, at arrangere skolerejser til Sønderjylland. Nicoline Koch arbejdede som skolebestyrerinde indtil sin død i 1932.

Nicoline Koch dedikerede sit liv til arbejdet som skolebestyrerinde. Hun beskribes som en rank og statelig dame, som kunne fortælle levende for sine elever. Hun blev set som fremsynet og dynamisk i sin samtid.

I 2009 blev det besluttet, at der skulle opkaldes en vej efter Nicoline Koch. Denne vej ligger i Aarhus Ø og hedder Nicoline Kochs Plads.

Kilder

  • Dansk Kvindebiografisk Leksikon. [1]