Marie Louise Bang

Fra AarhusWiki

Marie Louise Bang, 1831-1909, var gift med oliemøller Johan Christian Mathias Bang.

Marie Louise Bang i 1865

Marie Louise var født ind i slægten Gyldenkrone. Hendes forældre var baron Marius Wilhelm Julius Gyldenkrone og baronesse Caroline Theodora Hoff. Gyldenkroneslægten kan føres tilbage til Marselis slægten. Slægten oprettede og ejede baroniet Vilhelmsborg. Marie Louises far var dog ikke ejer af Vilhelmsborg. Marie Louise frasagde ved sit ægteskab med Christian Bang sin titel af baronesse.

Marie Louise og Christian Bang blev gift i 1854. De boede i Mejlgade 50 som de overtog efter Christians far, Christian Bang. I Mejlgade boede de med deres otte børn.

Kilde