Magnus Lazarus (1806-1891)

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Magnus Lazarus)
Indlæser kort...
Portræt af Magnus Lazarus. Ukendt fotograf, ca. 1890, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv.
Lille Torv set mod Vestergade og Guldsmedgade. I midten står Lazarus' gård, der blev revet ned i 1898. Hammerschmidt Foto, 1895, Aarhus Stadsarkiv.

Magnus Lazarus var en jødisk købmand med forretning på Lille Torv 6.

Født i Viborg i 1806, død i København i 1891.

Gift med Rosa Lazarus f. Meyer den 14. november 1838 i Aarhus.

Magnus Lazarus flyttede til Aarhus i 1833, hvor han startede en manufakturhandel i en købmandsgård på Lille Torv 6. I 1835 begyndte hans bror, Nathan Lazarus, også som købmand fra en anden gård ved Lille Torv, og de to konkurrerede fra hver sin side af torvet frem til 1837. Dette år slog de deres forretninger sammen og indgik i et fælles kompagni med navnet, "N. & M. Lazarus". På samme tidspunkt udvidede de handlen med kolonialvar og drev herefter de udelukkende handlen fra Lille Torv 6.

Nathan Lazarus døde i 1846, hvorefter Magnus Lazarus drev firmaet videre alene, men beholdt navnet, som han og broderen havde startet det under.

Udover købmandshandlen drev Magnus Lazarus også bankvirksomhed og ejede en del bygninger og jord i området. Desuden var han forstander for den jødiske menighed i Aarhus, som holdt til i synagogen i købmand Hartvig Philip Rées ejendom i Vestergade 11.

I 1848 gik Magnus Lazarus fallit. Hvad der skete med virksomheden herefter er ukendt. I 1863 indrykkede han en annonce i Aarhus Stiftstidende om, at han flyttede til København, men at hans handel fortsatte som hidtil i byen. Han solgte i 1876 en del af hans virksomhed til Hans Holm og Co., som også overtog bygningen på Lille Torv. Her blev firmaet drevet af bestyrer August Welling.

Magnus Lazarus kom tilsyneladende tilbage til Aarhus for i 1883 kunne han fejre sit 50 års borgerjubilæum i byen. Kort efter meddelte han dog igen, at han flyttede til København.

Lazarus døde i 1891. Kort efter hans død kunne man læse følgende notits om ham i Aarhus Stiftstidende:

"han var en stille Mand, der aldrig deltog i det offentlige Liv, men den omfattende Bankierforretning, han især før Bankerne blev saa talrige, drev, skaffede ham en ikke saa lille Indflydelse."

Købmandsgården på Lille Torv 6 gik i mange år, efter Lazarus havde solgt den, under navnet, "Lazarus' gård". Gården blev revet ned i 1898 i forbindelse med opførelse af en ny bygning tilhørende Jydsk Handel og Landbrugsbank.

Litteratur og kilder