Magnus Lazarus

Fra AarhusWiki

Magnus Lazarus, 1806-1891, købmand.

Lazarus arbejde som manufakturhandler fra en købmandsgård på Lille Torv 6. I 1835 begyndte hans bror, Nathan Lazarus]], også som købmand og de to konkurrerede fra hver sin side af Lille Torv frem til 1837, hvor de indgik i et fælles kompagni. Herefter drev de udelukkende handlen fra Lille Torv 6. På samme tidspunkt udvidede de handlen med kolonialvare. Nathan Lazarus døde i 1846 og herefter drev Lazarus firmaet videre alene under navnet N. & M. Lazarus. Udover købmandshandlen drev han også bankvirksomhed og ejede en del bygninger og jord i området.

Lazarus var forstander for den jødiske menighed i Aarhus, som holdt til i synagogen i købmand Hartvig Philip Rées bygning i Vestergade.

I 1848 gik Lazarus fallit. Hvad der skete med virksomheden herefter er ukendt. I 1863 indrykkede han en annonce i avisen om at han flyttede til København, men at hans handel fortsatte som hidtil. Han solgte i 1876 en del af hans virksomhed til Hans Holm og Co. Hans Holm og Co. overtog også bygningen på Lille Torv, firmaet blev drevet af bestyrer August Welling.

1883, var året hvor Lazarus kunne fejre sit 50 års borgerjubilæum, kort efter meddelte han igen at han flyttede til København. Hvor han havde opholdt sig i mellemtiden er ukendt. Lazarus døde i 1891. Kort efter hans død kunne man læse følgende notits om ham i Aarhus Stiftstidende: "han var en stille Mand, der aldrig deltog i det offentlige Liv, men den omfattende Bankierforretning, han især før Bankerne blev saa talrige, drev, skaffede ham en ikke saa lille Indflydelse."

Købamandsgården på Lille Torv 6 gik mange år efter Lazarus havde solgt den under navnet Lazarusgård. Gården blev revet ned i forbindelse med opførelse af en ny bygning tilhørende Jydsk Handel og Landbrugsbank.

Kilde

  • Århus dengang og nu, fra 1971.
  • Preben Rasmussens Samling
  • Sejrs Sedler