Levin Marcus Koppel (1788-1857)

Fra AarhusWiki
Pennetegning af kommissionær Levin Marcus Koppel af N. Em. Holm, ca. 1850.

Levin Marcus Koppel var handelsmand i Aarhus og en del af det byens jødiske mindretal i 1800-tallet.

Født ca. 1788 i Fredericia, død den 11. december 1857 i Aarhus.

Søn af Marcus Koppel og hustru Eddele Marcusdatter.

Gift med ukendt kvinde - benævnt "enke" i folketællingerne.

Levin Marcus Koppel kom formodentlig fra Fredericia til Aarhus allerede omkring 1804, da forretningen, Marcus Koppels Sønner - eller bare M. Koppels Sønner - på dette tidspunkt lå på Store Torv. Denne forretning kom Levin Marcus Koppel efter alt at dømme til at eje sammen med nogle af sine brødre, formodentlig Nathan Koppel og Wulff Marcus Koppel, der fik borgerskab i Aarhus i hhv. 1803 og 1815.

Levin Marcus Koppel dukker første gang op i folketællingerne fra Aarhus i 1840, hvor han er anført som boende på Volden 30. Her logerede han ved enkefru Ingeborg Andersen og havde umiddelbart intet arbejde. I 1845 var han imidlertid blevet kommissionær og boede ved købmand Christen Laurentin på Aagade 19.

Levin Marcus Koppel er nævnt i Rasmus Nielsens erindringer i bogen, Aarhus i 1840-erne. Om Koppel fortæller han:

"En ret original Person var en ældre, ugift Jøde ved Navn Koppel. Manden var rigtig brav og elskværdig og boede i et ganske lille Hus ved Aaen. Tidligere havde han drevet en større Forretning paa det store Torv. Nu levede han formodentlig af sin Formue, der dog næppe var ret stor. Hvert Aar foretog han en Reise til Leipziger Messe. Hvad han bestilte der, var gaadefuldt. Men paa disse Reiser havde han gjort den Observation, at det var noget Snak, naar der gaves Mennesker, som paastod, at Jorden var rund. Koppel havde jo selv set, at Veien mellem Aarhus og Leipzig gik ganske jævnt lige ud hen over den flade Jord. Han holdt meget af at drøfte den Sag med Latinskolens Disciple, men det var ikke muligt at faa Koppel fra sin Mening."

Levin Marcus Koppel døde den 12. november 1856 efter længere tids tiltagende svaghed. Han blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds kirkegård, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Litteratur og kilder