Lejf Sandberg

Fra AarhusWiki
Lejf Sandberg

Stadsgartner Lejf Sandberg

Født 25. Marts 1891 i Kristiania (Oslo), Norge - Død 28. marts 1968 Aarhus.

Lært gartneri i forskellige danske gartnerier og studerede havebrug ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København fra 1909 til 1911.

Tog havebrugseksamen og fik som havebrugskandidat ansættelse som assistent hos Stadsgartnerens Kontor i Aarhus i 1912. Overtog embedet som stadsgartner 1. november 1916, hvor han var til 1961.

Nogle af hans største opgaver i Aarhus var anlæggelsen af Mindeparken, Botanisk Have og Universitsparken. Fra 1942 stod han også for ledelsen af byens begravelsesvæsen.

Litteratur og kilder