Lars Bjørnbak

Fra AarhusWiki

Lars Nielsen Bjørnbak. Skolelærer, politiker, højskoleforstander.

Født 19. januar 1824 i Lendum, Vendsyssel [1] - død 2. januar 1878 i Viby, Aarhus [2].

Søn af skolelærer Niels Thomsen Bjørnbak (1786-1862) og hustru Cathrine Marie Larsdatter (1796-1857). Blev i 1845 gift med Eline Marie Hedegaard.

Uddannet skolelærer på Snedsten Seminarium. Blev skolelærer i Hjørring og kom til Århus i 1855 til en stilling som skolelærer og kirkesanger.

Lars Bjørnbak nærede udpræget demokratiske anskuelser; navnlig var han en stærk modstander af alt bureaukrati og ville have militærvæsenet indskrænket til det mindst mulige.

Han blev hurtigt medlem af Foreningen for folkelig Frihed i Hads og Ning Herreder, og blev medstifter af Den jydske Folkeforening. Han var grundlægger af Viby højere Landboskole i 1857 (nedlagt 1899), og fik startet Den folkelige Forsamlingsbygning i Østergade. Medvirkede til oprettelsen af Landbosparekassen i Aarhus i 1862.

Han søgte 1865 og 1873 forgæves valg til Folketinget, men valgtes i marts 1877 til medlem af Århus Amtsråd.

I 1866 grundlagde han Aarhus Amtstidende, som han gjorde til egnens førende oppositionelle avis.

I 1880 blev der rejst en mindestøtte nær Viby højere Landboskole af hans venner.

Sønnen Viggo Bjørnbak

Hans søn Viggo Bjørnbak (1853–1892) ledede højskolen i Viby fra 1878–1886 og førte ligeledes Aarhus Amtstidende videre. Han var 1884–1892 medlem af Folketinget for Odderkredsen.

Kilder og litteratur

Noter

  1. Kirkebog Lendum sogn, 1824
  2. Kirkebog Viby sogn, 1878