Lars Ammitsbøll Marcussen

Fra AarhusWiki

Købmand Lars Ammitsbøll Marcussen 1819-1872 var søn af sognepræst i Tved Kirke Andreas Bjørn Marcussen (Bjørn) og Hager Marie Ammitzbøll.

Han blev i 1852 gift med Frederikke Christiane Marie Marcussen f. Hee (1826-1892).

Solgte vin, druebrændevin og opkøbte landbrugsprodukter

Lars Marcussen lejede fra 1844-50 kolonialhandel, (boutik, pakhusene, lofter og staldrum) af H. Meulengracht & Søn. Her solgte han af deres gode gamle vine på buteiller, druebrændevine og indkøbte landbrugsprodukter.

I 1850 købte han gården, der havde tilhørt afdøde købmand Jens Sørensen Simmelkjær (1785-1848), beliggende på Tangen og videreførte sin forretning der.

I 1857 afhændede han forretningen og samme år besluttede en flok får at forlade ham:

” Et Faar, 2 Beder, samt 2de Lam, hvoraf det ene sommerklippet, ere bortgaaede fra min Mark sidste Fredag Nat. De efterlyses herved, og beder jeg mig underrettet om Optagelse. Aarhuus, den 21. September 1857 L. A. Marcussen”

Skonnerten "Victoria"

Hvad han lavede efter at have afhændet forretningen er uklart, men måske han tog ud at sejle, for i 1864 fremgår det af avisen, at han tilbyder bedste store Charlestown kul ved skonnerten ”Victoria”.

Han var gift med Frederikke Christiane Marie Marcussen f. Hee og hun kom til at efterleve ham i 20 år, for han døde pludseligt i 1872, kun 53 år gammel. Faktisk stod han med familien på banegården i Aarhus, da han faldt om og døde. I avisen kunne man læse en lille smule om ham i den sørgelige anledning: ”Den afdøde har som Forretningsmand udfoldet en ikke ubetydelig Virksomhed og foruden sin Bedrift heri Byen havde han Handelsetablissementer i Omegnen.”

Efter Frederikkes død, blev der solgt ud af dødsboet: "Vilhelmsminde" som stilles til Auktion. Desuden sælges 1) Tangen Nr. 8 og Klostergade 37-39. 2) Klostergade 35 - Desuden Heste, Vogne, Avlsredskaber (Aarhus Stiftstidende 28.5.1892).