Kloakpumpestationen

Fra AarhusWiki

Kloakpumpestationen blev anlagt i 1914 i Jægergårdsgade efter tegninger af arkitekten M. B. Fritz. Anlægningen af kloakpumpestationen skete i forbindelse med at et system af afskærende ledninger med henblik på optagelse af spildevand fra byens tidligere kloakker gennem en 60 centimeter lang ledning ved hjælp af elektrisk drivkraft, der skulle pumpes ud til et udmundingssted 325 meter fra kysten. Dermed forhindredes forurening af vandet i og omkring Aarhus Havn.

Kilder

  • Trap Danmark Aarhus Amt