Karl Gustav Brøndsted

Fra AarhusWiki
Forfatter og overlærer Karl Gustav Brøndsted

Forfatter og overlærer Karl Gustav Brøndsted

Født 12.april 1851 død 30.oktober 1945.

1881 gift med Clara Margaretha Christina Thomsen (1858-1937), med hvem han fik sønnerne Gustav Hans B. (1885-1959), teolog og Holger Valdemar B. (1893-1977), zoolog, rektor. Ridder af Dannebrog 1899.

Brøndsted er født i København og blev student fra Metropolitanskolen i 1869 og cand. filol. Fra Københavns Universitet 1874. Efter at have undervist på forskellige skoler i København blev han adjunkt i Rønne 1881 og overført til Aarhus Katedralskole i 1894. Her blev han forfremmet til overlærer i 1902 og lektor i 1919. Inden Brøndsted som 70-årig tog sin afsked fra Aarhus Katedralskole i 1921 nåede han ved sit engagement at sætte sit meget personlige præg på undervisningen og sine elever.

Brøndsted debuterede som forfatter allerede i 1878, hvor han udgav romanen ”I Bølgegang” under pseudonymet Vetulus (gammel; olding). Som forfatter var Brøndsted succes svingende, ikke mindst pga den stærkt tendentiøse stil i hans tidlige skønlitterære arbejder. Han var indædt modstander af tidens nye tankegange, der havde bl.a. brødrene Brandes i spidsen. Selv opvokset i et borgerligt embedsmandshjem og -miljø holdt han stædigt og ufravigeligt fast i fordums nationalliberale dyder, og var ikke til sinds at vige fra de grundlæggende principper om Gud, Konge og Fædreland. Han havde større litterær succes med sine satiriske skrifter og apolitiske fortællinger end med sine heftige udfald mod sin tids moderne litteratur og malerkunst.

Politisk var han alle dage Højre-mand men var ikke fri for også at revse sine egne; således lod han byens honoratiores piske med verbale skorpioner i Århus Stiftstidende, da en forsamling af dem i 1906 afholdt en festmiddag for hans ypperste fjende, Georg Brandes.

Han engagerede sig i øvrigt i dele af byens kulturliv, og var således med blandt dem, der var med til at tage initiativ og bakke op om opførelsen af Aarhus Teater i 1900.

K.G. Brøndsteds forfatterskab

Postkort med Aarhus Katedralskole, også kaldet Latinskolen, som motiv, 1906. Set fra Havnepladsen mod hjørnet af Havnegade, Skolegyde og Skolebakken. Bygningen på billedet er indviet i 1906.
 • I Bølgegang, roman, 1878
 • Curiius, drama 1881.
 • Junkeren fra Varnæs, lyrisk digtning 1891
 • Frihed, nutidsfortælling 1893
 • Fædrenes Synd, roman 1895
 • Borrelaarn, roman 1898
 • Niels Glambæk. Historien om, hvorledes han blev en Mand, roman 1902
 • Funkerne. El Stykke Familieroman fra Systemskiftets Tid, 1906
 • En Æsthetiker, 1914
 • Smaa danske Snobber, satiriske skitser 1896
 • Kong Gelos, eventyrkomedie 1900. I flere af fortællingssamlingerne
 • Tolv Historier fra Italien, 1909
 • Tolv danske Historier, 1910
 • Fra det Fjerne, 1911
 • Sommerferiehistorier, 1912
 • Mange Strenge, 1917
 • Dialogus, 1894
 • Digteren og Døden, 1903
 • Mindeskrift om Estrup, 1925
 • samt diverse polemiske indlæg i dagspressen.

Litteratur og kilder

 • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte IV. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.
 • Selvbiografi i Nationaltidende 10.3.1915,
 • K.G.Brøndsted: Erindringer 1-11,1931-32.
 • A. Ipsen: Litterære portrætter, 1906.
 • H. Jørgensen: To mænd, 1912 119-76.
 • Harald Nielsen: Bøger og mænd, 1926, s.75-79.
 • Vald. Eide i Thyras vold XXVI, 1945 s.23-24.
 • Emmanuel Sejr i Århus Stiftstidende 11.4.1951.
 • Levnedsberetning i ordénskapitlet.
 • Emmanuel Sejr: Århus-Mosaik, 1967, s.199-2005
 • Folk i Århus; ved Tage Kaarsted, 1987 s. 161-170