Kaj Sølvsten Rasmussen (1922-2002)

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Kaj Sølvsten Rasmussen)
Kaj Sølvsten Rasmussen

Forretningsfører Kaj Sølvsten Rasmussen, medlem af Aarhus Byråd 16. august 1962 - 31. marts 1970 og 19. maj 1972 - 31. marts 1974 for Socialdemokratiet.

Født  1. maj  1922 i Aarhus.  

Karriere

Efter at have gået i Finsensgades og Nørrebrogades Skole kom Rasmussen i typograflære og blev udlært som trykker 1943. Efter videreuddannelse arbejdede han som maskinsætter i Aarhus fra 1946 til 1959. Allerede som lærling gik Rasmussen op i det faglige og politiske organisationsarbejde. Han blev medlem af bestyrelsen for Dansk Typograf-Forbund, Århus lærlingeafdeling, og for DSU's Midtjyllandskreds, hvis tidsskrift »Gryet« han en tid var redaktør af. Senere har han været medlem af bestyrelsen for Typografernes Fagforening og af repræsentantskabet for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt revisor i Socialdemokratisk Forening, Aarhus nordre kreds. En særlig indsats har han gjort inden for kooperationen og boligbyggeriet.

Brugsforeningerne

I Aarhus Brugsforening var han medlem af repræsentantskab og bestyrelse, til han i 1961 blev foreningens formand efter H.P. Jensen, og efter sammenslutningen i 1965 er han medlem af bestyrelsen for Brugsforeningen HB. Endvidere var han medlem af bestyrelsen for A/S Coordina, for Mejeriet Enigheden, for Murernes Cooperative Forretning og for Forsikringsselskabet ALKA, forretningsudvalget for De Samvirkende Brugsforeninger, repræsentantskabet for FDB og for Det Kooperative Fællesforbund, FDB's strukturudvalg. Fra 1951 var han medlem af bestyrelsen for Boligforeningen Vesterbo, og efter at have taget ejendomsmæglereksamen 1957 blev han 1959 forretningsfører for boligforeningen. Fra 1967 virker han tillige som forretningsfører for Byggeselskabet Gontact, og han er medlem af repræsentantskabet for Fællesorganisationen af Almennyttige Danske Boligselskaber.

Aarhus Byråd

Rasmussen blev medlem af byrådet ved Georg Baunsgaards udtræden i august 1962 og genvalgtes 1966-1970. Han blev igen medlem af byrådet 19. maj 1972, da han indtrådte i stedet for Rudolf Jensen. I kraft af sin erfaring inden for boligbyggeriet havde Rasmussen naturligt nok kunnet gøre en særlig indsats i byggesager og i det hele taget i de tekniske anliggender, men hans interesser i byrådsarbejdet var i øvrigt præget af stor alsidighed.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale