Julius Jens Emil Hoffmeyer

Fra AarhusWiki

Overlærer, redaktør, bibliotekar, Julius Jens Emil Hoffmeyer (døbt Jens Emil Hoffmeyer (1), kendt som J. Hoffmeyer).

Født 20. april 1841 i København, og døde 27. oktober 1911 på Frederiksberg. Søn af oberst Andreas Brock Hoffmeyer (1809–1876) og Juliane Jensine Emilie Bilfeldt (1806–1841). Han blev gift med Karen Biering (1854-1941).

Hoffmeyer var student fra Sorø, magister i botanik med senere tillægseksamen i geografi. Han var tilknyttet Aarhus Katedralskole fra 1869-1901, fra 1892 som overlærer.

I 1871 blev han medstifter og indtil 1877 redaktør af dagbladet Jyllands-Posten.

Som bibliotekar for Katedralskolens bibliotek, der senere forøgedes med Aarhus Stiftsbibliotek og stiftamtmand A. Regenburgs bogsamling, planlagde han omfattende katalogiseringsarbejder. I 1902 blev han overbibliotekar og leder af Statsbiblioteket, hvorfra han dog i 1905 blev afskediget på grund af regnskabsmæssige problemer.

I årene 1904-1911 udgav han 'Blade af Aarhus Bys Historie', et værk der hviler på omfattende kildestudier. Hans store, utrykte samlinger til Aarhus bys historie opbevares i Statsbiblioteket i Aarhus.

Sønnen Niels Volmer Biering Hoffmeyer (1874-1946) arbejdede som journalist ved Nationaltidende, København og Politiken og debuterede i 1901 med et skuespil på Aarhus Teater.

Litteratur og kilder

  • (1) Kirkebog Københavns Garnisons sogn, 1841
  • Ib Gejl (red.): Århus - byens borgere 1165-2000. 2000
  • Jens Clausen (red.): Aarhus gennem Tiderne, bind III. 1941
  • Dansk biografisk leksikon, Gyldendals encyklopædi
  • J. Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Historie.. 3 bind. 1904-1911