Juliane Sophie de Fædder-Carisius (1781-1857)

Fra AarhusWiki

Juliane Sophie de Fædder-Carisius f. Rosenkrantz var grevinde bosiddende i Aarhus.

Født 6. august 1781, død 11. maj 1857 i Aarhus.

Datter af baron Iver Rosenkrantz til Villestrup, Rosenlund og Rosenholm. Det gjorde hende til faster til Fritz Rosenkrantz (1804-1882), der har lagt navn til Rosenkrantzgade.

Gift i 1813 med rigsgreve Jens Jørgen Ambrosius de Fædder-Charisius, der var kaptajn i hæren. Som kaptajn deltog han blandt andet i slaget på reden. idet han var med på blokskibet Prøvestenen den 2. april 1801.

En erindring om Juliane Sophie de Fædder-Carisius, nedfældet af Rasmus Nielsen i bogen Aarhus i 1840'erne, beskriver hende som følgende:

"Grevinden, en lille bitte, meget gammel Dame med en mørk Hudfarve, tilbragte en stor Del af Dagen liggende i Sengen, røgende af store Tobakspiber. Hun elskede Børn og Dyr, især kjønne Børn og kjønne Dyr. Hun sendte ofte Bud efter Børn, som blev hentede for at underholde hende, og saa tracterede hun dem med Chocolade og Kager. Hun laae sædvanligvis i sin Seng, pynteligt klædt med fine Kniplinger ved den Leilighed. Af og til blev en lille Ko, som hun havde, trukken ind til hende i hendes Sovekammer, for at hun kunde caressere den og give den Gulerøder. Naar der var Acrobater eller Kunstberidere i Byen, mødte hun i Circus paa den bedste Plads. De agerende Heste blev trukken hen til hende, og hun gav dem Sukker. Beriderbørnene ligeledes. De fik Kræmmerhuse med Bonbon og Penge."

Litteratur og kilder

  • Rasmus Nielsen: "Aarhus i 1840-erne", Ny udgave med oplysende noter af Emanuel Sejr, Aarhus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1959.
  • Sejr, Emanuel, Gamle Århusgader Bind 1