Johannes Dahl

Fra AarhusWiki

Johannes Dahl (1775-1815) var ejer af Aarhus Mølle, infanterikaptajn, overkrigskommissær (udskrivningschef), foruden at han fik opbygget en større landmålervirksomhed.

Johannes Dahl var søn af Frederik Christian Dahl (1741-1822), Aarhus Mølle, og Bodil Johansen, født Deiret. På grund af dårligt helbred overlod faderen møllen til sønnen i 1805.

Johannes Dahl var gift med Kjerstine Fogh (også stavet Kirstine), hun levede 1780-1855 og var datter af købmand i Aarhus Terkel Fogh og Karen Fogh, f. Olesdatter.

Johannes Dahl og Kjerstine Fogh fik seks børn. De fire ældste overlevede moderen. Den sidstfødte blev født lige efter faderens død

Thorkild Christian Dahl (1807-1872), senere politikere og ejer af Moesgaard herregård, stiftamtmand i Aarhus.

Carl Bodilius August Dahl (1810-1870): cand.jur., stiftamtmand i Aarhus efter storbroderen.

Frederik Anton Birch Dahl (1811-1863): godsejer, Bruderupholm i Himmerland.

Johanne Kierstine Elisabeth Dahl: (1813-1822)

Julius Joachim Dahl: (1814-1837), handelsbetjent.

Johannes Dahl ((1816-73): blev som ung sindssyg, efter sigende efter at have overværet en ulykke, og blev plejet på Moesgaard.

Litteratur og henvisninger:

Jens B. Skriver: Moesgaard. Historien om en herregård.Frolaget Moesgaard, 2001.

T. Rugholm: Slægten Dahl fra Århus Mølle, trykt i Historisk samfund for Århus Stift, 1965.