Johan Ludvig Federspiel

Fra AarhusWiki

Johan Ludvig Federspiel (født 5. november 1821 i Frederiksborg), var Postmester i Aarhus i perioden 1868-1904.

Postmester i Aarhus 1869-1904. Født i Frederiksborg 1821 - 1836 Postelev i Helsingør - Postfuldmægtig i Hørsholm - 1840 Ansat ved postkontoret i Ratzeborg, Lauenborg, fra 1841 som Wagenmeister, dvs. leder af det stedlige befordringsvæsen - 1849 Hamborg ved det danske Oberpostamt, der 1864 blev beslaglagt af Hamborg Senat - afslog tilbud om at blive ansat i tysk tjeneste og tog til København - Overkontrollør hos Overpostmesten i København. 1869 Postmester i Aarhus.

Gift med Cathinka, født Bonnichsen

Litteratur og henvisninger

  • Sejrs Sedler
  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Olsen - Kgl.d.Ridderordner

Århus Stifts Årbøger 1956: Johannes Sestoft: "Aarhus Postkontors historie gennem 300 år"