Johan Frederik C. Zehmann (-1848)

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Johan Frederik C. Zehmann (-1848)

Nålemagermester. - Født ca. 1777 i Lübeck, død 4. apr. 1848 i Århus. - Gift 1818 med Inger Lovise Petersen, født ca. 1791, død 24. maj 1831 i Århus.

Medlem af borgerrepræsentationen 2. april 1838-31. dec. 1843.  

Zehmann, der var født i Lübeck, nævnes første gang i Århus 1812. I jan. 1813 annoncerede han salg af alle slags knappenåle, og 17. maj s.å. tog han borgerskab som nålemager. Han boede da i Rosensgade, men var få år senere flyttet til Tangen, hvor han blev boende til sin død. Selv om han som nålemager kunne sælge også solde til forskellige kornrensningsmaskiner, hegler o.a., var hans vareområde meget begrænset, og han havde da også svært ved at holde sig til de tilladte varearter. I 1827 blev han dømt til at betale en mulkt på 5 rbd. sølv, fordi han for anden gang havde gjort indgreb i købmændenes næringsvej.  

Z. blev i 1838 valgt til den første borgerrepræsentation og sad som medlem til udgangen af året 1843. Ud over arbejdet her deltog han kun lidt i byens offentlige liv. I 1838 og indtil sept. 1840 sad han i Århus overformynderi, og fra 1840 til 1848 var han medlem af herrebestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Kirkeinspektionen for Domsognet 1838.
  • Komiteen til at anvise regninger 1838-42.  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale