Johan August Kirkegaard Jensen

Fra AarhusWiki

Realskolebestyrer Johan August Kirkegaard Jensen

Født 13. januar 1855 i Kirkegaard, en gammel Købmandsgaard i Hoven Sogn - død 10. oktober 1942

Tog eksamen i 1881 med 1. Karakter. Senere særlig Uddannelse i Sprog i Ind- og Udland. 1881-82 Privatskolelærer i Randers. 1882-85 Embede paa Landet, overtog derefter den saakaldte Høyers Skole i Aarhus.

Gift i 1882 med forfatterinde Nicoline Kirkegaard, med hvem han drev Kirkegaards Skole. Skolen havde først lokaler i Vestergade, og siden Grønnegade 61. Hustruen underviste også på skole.

Parret fik ti børn og, i 1920 kunne den ældste søn Ejnar Kirkegaard overtage driften af skolen.


Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte VII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • Skoler og Skolegang i Aarhus 1930-1970, Ib Gejl red., Århus Byhistoriske Udvalg, 1978