Jette Henriette Tikjøb

Fra AarhusWiki

Jette Tikjøb var musikpædagog, leder af Aarhus Folkemusikskolen og prorektor for Jysk Musikkonservatorium.

Jette Tikjøb, 18. 12. 1912 – 19. 4. 1999, fik som meget ung en interesse for musik. Hendes far tog en konservatorieuddannelse som violinist så musik spillede en stor rolle i hjemmet. Jette Tikjøb fik som barn klaverundervisning og begyndte på Horsens Folkemusikskole.

Jette Tikjøb overtog sammen med Hans Henrik Knudsen ledelsen af Horsens Folkemusikskole i 1934. Imens hun arbejdede der underviste hun også på Aarhus Folkemusikskole. Jette Tikjøb tog musikpædagog uddannelsen i 1941. I 1946 overtog hun ledelsen af Århus Folkemusikskole sammen med C. M. Savery. I 1962 overtog Jette Tikjøb ledelsen af Det Jyske Musikkonservatorium. I 1965 fik Jette Tikjøb titel af docent og fra 1974 blev hun Jysk Musikkonservatoriums prorektor.

Jette Tikjøb søgte gennem hele sit arbejdsliv ny viden, inspiration og uddannelse. I 1937 var hun på to kurser i Sverige med den tyske musikpædagog, F. Jöde. Her lærte hun tonika-do-hørelæresystemet som hun benyttede meget i sin undervisning. Systemet går ud på at man ved hjælp af håndtegn viser en melodis forløb. Jette Tikjøb havde i sin undervisning på Aarhus Folkemusikskole brug af sine mange kurser som hun brugte ivrigt i sin undervisning. Hun arbejdet blandt andet med at formidle store musikalske værker. Herunder var opera en vigtig kilde til inspiration. Hun opfordrede hendes elever til at se de musikalske værker når de blev spillet i Aarhus og kom derved til at levere publikum til mange af Aarhus Symfoniorkesters koncerter.

Jette Tikjøbs evner som musikformidler gjorde at hun blev hentet til Danmarks Radio hvor hun lavede en række fjernsysnprogrammer, ”Syng med Jette” og radioudsendelserne, ”Sang og bevægelse” og ”Vi hører opera”.

I 1950 fik Jette Tikjøb Århus Bys Ærespris og i 1966 modtog hun Jacob Gade-Prisen.

I 2009 blev det besluttet at der skulle opkaldes en plads efter Jette Tikjøb. Denne plads blev placeret i Aarhus Ø, hvor man kan finde Jette Tikjøbs Plads.

Kilde

Fatal error: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.