Jens Jensenius Gjeding

Fra AarhusWiki

Jens Jensenius Gjeding, nævnes som Overformynder i Aarhus i 1854, tiilige Købmand og Brændevinsforhandler i 1828.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Aarhuus Stiftstidende 1854 2/6 - Hoffmeyer I/202 - Do.: P.N.