Jens Andreas Graah

Fra AarhusWiki

Jens Andreas Graah blev født 17. februar 1787 i København, døde 26. januar 1873 i København. Han var søn af konferensråd Peter Hersleb Graah.

Graah var juridisk kandidat og landmåler. Blev i 1822 amtmand i Hjørring amt. I 1836 blev han udnævnt til kammerherre og amtmand i Præstø amt, men fik kort tid efter tilladelse til at forblive i sit tidligere embede i Hjørring.

I 1843 blev han stiftsamtmand i Århus Stift og amtmand i Århus Amt, fordi der i Hjørring havde rejst sig en opposition mod ham. Han boede nogle år på Jægergården. I Århus var han amtmand til 1857.

Han var en reaktionær bureaukrat, der administrerede sit embede med egenrådighed og arrogance. Også i Århus blev han upopulær, og var uden anerkendelse og autoritet.

Han var årsagen til, at området ved den senere rutebilstation blev kaldt Amtmandstoften.

Litteratur og kilder

  • Dansk Biografisk Leksikon, 1887-1905
  • Kurt Lundskov (red), Kenn Tarbensen: Jægergården - fra Landsted til byhus. 2001